Koučinzi

ZAŠTO KOUČ GOTOVO NIKAD NE DAJE GOTOVE SAVETE?

Zašto kouč ne daje gotove savete?

Ljudima nije potrebno da ih neko spasi i da im kaže šta treba da urade da reše jedan konkretan problem. Ono što im je potrebno jeste znanje i saznanje kako da pristupe svojim snagama.
Svi smo mi mnogo sposobniji nego što to mislimo. Mi smo eksperti za sopstveni život, samo je potrebno da nam neko to i kaže i pokaže.
Kouč pomažu klijentima da samostalno donose odluke, a to omogućava da se osećaju sigurnije i ...

Opširnije →
0

KOLIKO DUGO TRAJE KOUČING?

Koliko dugo će trajati koučing?

Ovo je pitanje koje skoro svaki klijent postavi kouču. Međutim, ovo je i pitanje na koje ne može da se da precizan odgovor.
Trajanje koučinga zavisi od:
– prirode problema sa kojim se klijent javlja, kao i od toga koliko dugo je poteškoća prisutna u životu klijenta
– od motivacije i posvećenosti klijenta, ali i kouča
– od iskustva i znanja kouča
– podrške koju klijent dobija od svoje okoline.

Koučing tretman može uspešno da ...

Opširnije →
0

SAMOPOMOĆ ILI RAD SA KOUČOM?

SAMOPOMOĆ ILI RAD SA KOUČOM?

Često se vodi polemika kako među stručnjacima tako i među laicima da li popularno psihološka literatura može da pomogne? Lično mislim da svaka pročitana knjiga može da bude korisna, bez obzira kog je žanra. Međutim, ni jedna knjiga ne može da zameni rad sa stručnim licem.

Zašto je to tako?
Kada posmatramo svoj život mi ne vidimo realnost, već geladamo iz našeg referentnog okvira. Postoje delovi realnosti koje su “nevidljivi“ za nas same, jer predstavljaju nesvesni ...

Opširnije →
0

Koučing

KOME JE KOUČING POTREBAN?

Koučing je proces sa ciljem da pomogne ljudima da ostvare ličnu promenu.
Koučing može da bude koristan svima, koji prepoznaju da imaju neke oblasti u životu gde ne funkcionišu na željeni način.
Kroz koučing Vi uklanjate blokade. Kroz koučing se menjate i rešavate probleme i izazove koji su svakodnevni i koji ukoliko se ne rešavaju – samo se gomilaju.

Opširnije →
0