Knjiga Javi mi se kad porasteš autor Rade Danilović

Rade Danilović Trener za ličnu promenu po P.O.C.C. metodi , dugi niz
godina unazad dokazao se na mnogim poljima. Ekonomista, sa
zamrznutim statusom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Kolumnista, profesionalni novinar, analitičar. Marketing
menadžer, bloger, savetnik, konsultant, mentor i kouč. Član
nekoliko Upravnih odbora u Nevladinom sektoru.

Napisao je preko deset hiljada autorskih tekstova na najpo-
znatijim blog portalima, i ozbiljnim portalima informativnog i

političkog karaktera.
Realizovao je niz projekata u nevladinom sektoru, koji su od
opšteg društvenog značaja. Inicijator i učesnik mnogobrojnih
humanitarnih akcija.
Za svoj rad je nagradjivan prestižnim nagradama. Unazad
15 godina intenzivno proučava psihologiju, i nove napredne

metode zasnovane pre svega na poznavanju ljudske psihologi-
je i obrazaca ljudskog ponašanja.

Rade Danilović napisao je i objavio do sada tri knjige:
1. Misli Globalno – Put Potpune Promene
2. Nisam ja tvoja mala
3. Javi mi se kad porasteš
4. Volim te Srećo
5. Lepi Moj